Karta Parkingowa

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie  międzynarodowym. Obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że w poszczególnych krajach karta parkingowa uprawnia do innego rodzaju ulg i przebywając za granicą, należy stosować się do przepisów obowiązujących w danym państwie.

Karta Parkingowa
Foto: www.krakow.pl

Kartę parkingową może otrzymać osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej wyłącznie na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

- orzeczenia o niepełnosprawności,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
- orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt  9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) tj. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz  .U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Kartę parkingową może otrzymać także palcówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych jeżeli przebywają w niej lub kształcą się osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Karta parkingowa potwierdza uprawnienie:

a) właściciela karty
b) kierowcy przewożącego właściciela karty do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego.

Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowca przewożący właściciela karty parkingowej a także pracownik placówki kierujący pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Znaki drogowe.

znaki do karty parkingowej

Wnioski o wydanie karty parkingowej składa się w Referacie ds. Świadczeń Społecznych Wydziału Spraw Społecznych – Kraków ul. Stachowicza 18 pokój nr 201, II piętro tel 12 616-50-29 fax 12 616-50-37

 

karta parkingowa 2

Procedura SO-09

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne