Dotatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek jest wypłacany w wysokości 100,00 zł na dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole lub roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Dotatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Fot. www.krakow.pl

Dodatek przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego jak również rocznego przygotowania przedszkolnego.

Niezbędne dokumenty:

1.   dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2.   zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

3.   zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA ARABSKA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne