Wydział Spraw Społecznych (SO)

Symbol:
SO
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5023
Faks:
12-616-5037

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy pomocy społecznej,
świadczeń o charakterze socjalnym, profilaktyki uzależnień oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wydział zajmuje się również sprawami budżetu obywatelskiego. Wydział ścisle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie pozyskiwania niezbednych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarzadzenie Nr 625/2016  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych

Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000
> świadczenia wychowawcze


Lokalizacja - ul.Stachowicza 18 :
Dyrekcja
Referat Organizacyjno-Finansowy, tel: 12 616 5046,
Referat do Spraw Społecznych, tel:  12 616 5057,
Referat ds. Zasiłków Rodzinnych, tel: 12 616 5000,
Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych, tel: 12 616 5101,12 616 5048,
Referat ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,tel: 12 616 5108,
Referat ds. Nienależnych Świadczeń, tel: 12 616 5072, 12 616 5014,
Referat ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń, tel: 12 616 5078, 12 616 5079,
Referat ds. Dodatków Mieszkaniowych, tel.inf: 12 616 5021,
Pełnomocnik Prezydenta i Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych, 
tel: 12 616 5075, 12 616 5026, 12 616 5146, 
Przewodniczący i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel: 12 616 5212,
12 616 5217
,


Lokalizacja - Plac Na Stawach 1 - w godz. 7.40-15.30

Referat ds. Świadczeń Wychowawczych, tel: 12 616 5070,


Lokalizacja - os. Zgody 2 
 - w godz. 7.40-15.30, stanowiska:
Referatu ds.Dodatków Mieszkaniowych,I p. pokój 119, tel: 12 616 8985,  
Referatu ds.Zasiłków Rodzinnych, I p. pokój 117, 
tel: 12 616 8729,

do obsługi Krakowskiej Karty Rodzinnej, I p. pokój 119   tel.: 12 616 5050 - wyłącznie w okresie od początku  sierpnia do  końca września,


Lokalizacja - ul.
 Wielicka 28A ,parter, w godz. 7.40-15.30, jedno stanowisko Referatu ds.Zasiłków Rodzinnych  
w okresie od 01 września  do 31 października.

Dostęp do dokumentacji
na ul.Stachowicza 18 w godzinach:  pn-pt: 7.40 - 15.30.

Lokalizacja - os. Centrum C 10, w godz. 7.40-15.30  :
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, tel: 12 616 7800,
Referat ds. Młodzieży i Seniorów, tel: 12 616 7806,
Stanowisko ds. Profilaktyki i Uzależnień, tel: 12 616 7807.


    Obsługa osób niesłyszących:  

1. Paweł Stachowicz, Inspektor, Referat Ds. Świadczeń Społecznych (SO-02), pok. nr 213;
2. Magdalena Bubień, Inspektor, Referat Ds. Egzekucji Świadczeń (SO-03-4), pok. nr 215;
3. Katarzyna Biela, Inspektor, Powiatowy Zespół Ds.Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1), pok. nr 403;
4. Anna Motyka, Inspektor, Powiatowy Zespół Ds.Orzekania o Niepełnosprawności (SO-06-1),pok. nr 417,
5. Aneta Płoskonka, Inspektor, Referat Organizacyjno-Finansowy (SO-01),
6. Grzegorz Kot, Główny specjalista, Referat Organizacyjno-Finansowy (SO-01),  pok. nr 110,
7. Beata Byszewska, Inspektor, Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych (SO-05), pok. 06,
8. Beata Schechtel-Mączka, Inspektor, Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych (SO-05), pok. 06.

 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się

: