Imię i nazwisko
Pokój
7
Telefon
12 616 5076
Zakres obowiązków
  • przyjmowanie i weryfikacja wniosków w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (ustawowej) i jednorazowej zapomogi finansowej (gminnej)

  • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalania prawa do wyżej wymienionych świadczeń

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

Nazwiska świadczeniobiorców na litery - P

Data aktualizacji: 2014-04-08 Pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA ARABSKA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz