Zmiana przepisów wykonawczych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm).

Znowelizowane przepisy zostały umieszczone w zakładce Prawo

Zmiana przepisów wykonawczych
Fot. www.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA PIERZCHAŁA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
Zobacz także