Aktualności

Postaw na rodzinę - Kraków stawia na rodzinę

Gmina Miejska Kraków już po raz trzeci przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę - Kraków stawia na rodzinę", która ma na celu upowszechnianie działań profilaktycznych poprzez promowanie wartości rodzinnych oraz zdrowego stylu życia. Kampania ma promować odpowiedzialne rodzicielstwo oraz pokazać jak pozytywne relacje w rodzinie wpływają na zachowanie jej najmłodszych członków.

Ogłoszenie dot. V Edycji Konkursu Ofert - Program Pomocy Lokatorom

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje, iż organizuje
V EDYCJĘ KONKURSU OFERT pod nazwą PROGRAM POMOCY LOKATOROM.

Zmiana przepisów wykonawczych

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836 z późn. zm).

Znowelizowane przepisy zostały umieszczone w zakładce Prawo

Znowelizowana ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Od 1 styczna 2012r.  weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Znowelizowane przepisy dotyczą m.in. nowego sposobu ustalenia dochodu rodziny (który będzie dzielony przez ilość miesięcy w których został osiągnięty), rozszerzają katalog dochodów o  utratę/uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

Dziesiąty finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Zakończyła się tegoroczna edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 10. edycja akcji objęła 50 szkół podstawowych i gimnazjalnych. Wyłoniono 30 młodych laureatów, którzy dołączyli do blisko trzystu osób nagrodzonych w minionych latach. Uczniowie, którzy aktywnie włączyli się w konkursy w ramach kampanii, nauczyciele koordynujący akcję na terenie szkół i rodzice, skutecznie motywujący swoje dzieci do zaangażowania w projekty, spotkali się w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie podczas finału kampanii.

Srebrne skrzydła dla Urzędu Miasta Krakowa

To specjalna nagroda, przyznana w tym roku po raz czwarty przez Krajowy Rejestr Długów dla przedsiębiorstw, dziennikarzy, instytucji, które w sposób szczególny wyróżniają się w promowaniu zasad rzetelności w swojej działalności. Łącznie przyznano 24 statuetki. Wręczenie statuetek laureatom odbyło się podczas gali zorganizowanej 13 października 2011 r. w Teatrze Dramatycznym im. Gustawa Holoubka w Warszawie.

Kolejkomat w siedzibie przy ul. Stachowicza 18

Uprzejmie informujemy, że w celu usprawnienia obsługi osób ubiegających się o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 uruchomiony został kolejkomat, czyli system zarządzania kolejką. Podstawowym powodem wprowadzenia systemu kolejkowego jest poprawa komfortu i oszczędność czasu oczekiwania na złożenie wniosku oraz płynna obsługa klientów.

e-wnioski
2011-09-15

e-WNIOSKI

o świadczenia rodzinne oraz wniosek ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest serwis Internetowy e-Wnioski , który pozwala wypełnić i wydrukować wnioski o świadczenia rodzinne oraz wniosek ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych.