Rachunki rodzinne wolne od zajęć komorniczych

Wydział Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 1 stycznia 2017 r. wszystkie świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia wychowawcze Program 500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przekazywane wyłącznie na rachunki bankowe.

Rachunki rodzinne wolne od zajęć komorniczych
Fot. Sprawy Społeczne

Od dnia 19 sierpnia 2016 r. w bankach można zakładać rachunki rodzinne wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji oraz zajęć komorniczych, na które będą przekazywane świadczenia niepodlegające egzekucji takie jak: świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Rachunek rodzinny może być prowadzony tylko dla jednej osoby fizycznej.

Na rachunek rodzinny mogą być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z ww. świadczeń niepodlegających egzekucji.

Po założeniu bankowego rachunku rodzinnego należy niezwłocznie powiadomić Wydział Spraw Społecznych wypłacający świadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw  (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1177).

Tagi: rodzina, dzieci

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także