Zmiany w świadczeniu dobry start

Od 1 sierpnia 2019 r. wejdą w życie zmiany dotyczące przyznawania świadczenia dobry start. W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozporządzenia w sprawie zmian w programie „Dobry start” świadczeniem będą objęci również uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Zmiany w świadczeniu dobry start
Fot. MR,PiPS

Uwaga!

Wnioski o świadczenie dobry start na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, mogą być składane wyłącznie drogą tradycyjną (papierową), np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Zobacz także