Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Tue, 19 Mar 2019 22:43:32 +0100 Miasta krytycznie o polityce edukacyjnej rządu http://krakow.pl/aktualnosci/228371,34,komunikat,miasta_krytycznie_o_polityce_edukacyjnej_rzadu.html http://krakow.pl/aktualnosci/228371,34,komunikat,miasta_krytycznie_o_polityce_edukacyjnej_rzadu.html Niewystarczające finansowanie zadań oświatowych z budżetu państwa oraz przerzucanie kosztów tych zadań, w tym reformy, na barki samorządów – to, zdaniem największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich, najbardziej palący problem w edukacji. Włodarze dwunastu metropolii – Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia – zaapelowali do rządu o szeroką, uwzględniającą głos samorządów, wielopłaszczyznową debatę na temat przyszłości oświaty w Polsce. ]]> Tue, 19 Mar 2019 16:07:48 +0100 Działania po wypadku na terenie budowy przy Wawelu http://krakow.pl/aktualnosci/228357,29,komunikat,dzialania_po_wypadku_na_terenie_budowy_przy_wawelu.html http://krakow.pl/aktualnosci/228357,29,komunikat,dzialania_po_wypadku_na_terenie_budowy_przy_wawelu.html Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki oraz z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone prace zabezpieczające teren budowy przy Wzgórzu Wawelskim przed ewentualnymi dalszymi zniszczeniami. Projekt zabezpieczenia muru i stoku został już opracowany. ]]> Tue, 19 Mar 2019 12:37:46 +0100 Upłynniamy ruch na ul. Kazimierza Wielkiego http://krakow.pl/aktualnosci/228323,26,komunikat,uplynniamy_ruch_na_ul__kazimierza_wielkiego.html http://krakow.pl/aktualnosci/228323,26,komunikat,uplynniamy_ruch_na_ul__kazimierza_wielkiego.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Poniedziałkowe, poranne zatory w rejonie remontowanego torowiska do Bronowic doprowadziły do dużych opóźnień w komunikacji miejskiej. Dlatego Zarząd Transportu Publicznego poprosił o współpracę policję, która ma upłynnić ruch na dwóch kluczowych skrzyżowaniach z al. Kijowską. ]]>
Tue, 19 Mar 2019 06:44:53 +0100
Święto patrona Krakowa – św. Józefa http://krakow.pl/aktualnosci/228156,29,komunikat,swieto_patrona_krakowa___sw__jozefa.html http://krakow.pl/aktualnosci/228156,29,komunikat,swieto_patrona_krakowa___sw__jozefa.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

19 marca imieniny obchodzi Józef – patron miasta Krakowa. Z tej okazji władze miasta wraz z uczniami krakowskich szkół im. Józefa Dietla złożyły w południe kwiaty pod pomnikiem swojego patrona na placu Wszystkich Świętych, w Bazylice Mariackiej zostanie wieczorem odprawiona uroczysta msza w intencji mieszkańców Krakowa. W siedzibie Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych na placu Wolnica 7 zostały wręczone medale im. św. Józefa. ]]>
Tue, 19 Mar 2019 13:47:22 +0100
Od soboty remont ul. Krakowskiej. Tak pojadą tramwaje http://krakow.pl/aktualnosci/228286,1912,komunikat,od_soboty_remont_ul__krakowskiej__tak_pojada_tramwaje.html http://krakow.pl/aktualnosci/228286,1912,komunikat,od_soboty_remont_ul__krakowskiej__tak_pojada_tramwaje.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Już w najbliższą sobotę, 23 marca, rozpocznie się pierwszy etap przebudowy ulicy Krakowskiej oraz węzła „Stradom”. W związku z tym wyłączony zostanie ruch pojazdów komunikacji miejskiej na ulicach: Krakowskiej, Stradomskiej św. Gertrudy oraz na moście im. Józefa Piłsudskiego. ]]>
Tue, 19 Mar 2019 12:43:13 +0100
Jak Kraków finansuje edukację? http://krakow.pl/aktualnosci/228311,34,komunikat,jak_krakow_finansuje_edukacje_.html http://krakow.pl/aktualnosci/228311,34,komunikat,jak_krakow_finansuje_edukacje_.html Budżet Krakowa w 2019 roku sięga 6 mld 16 mln zł, z czego aż 26,4 proc. stanowią środki przeznaczone na edukację i wychowanie – jest to 1 mld 535 mln zł (bez inwestycji). Przekazywana z budżetu państwa subwencja oświatowa, z której finansowane są wydatki na realizację bieżących zadań oświatowych (z wyjątkiem wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3–5 lat i dowozu uczniów), nie pokrywa w całości tych potrzeb. W tym roku na realizację zadań objętych subwencją Kraków planuje wydać ponad 1,2 mln zł. Oznacza to, że do 868,2 mln zł przyznanych w ramach subwencji miasto dopłaci z własnej kasy około 344,5 mln zł. ]]> Mon, 18 Mar 2019 12:24:27 +0100 Porozmawiajmy o planie dla „Bagrów” http://krakow.pl/aktualnosci/228344,29,komunikat,porozmawiajmy_o_planie_dla__bagrow_.html http://krakow.pl/aktualnosci/228344,29,komunikat,porozmawiajmy_o_planie_dla__bagrow_.html Jak w przyszłości będzie wyglądać ponad 160 hektarów terenu cennego przyrodniczo wokół popularnego zbiornika wodnego? Już w środę, 20 marca będzie można zapoznać się z propozycjami miejskich planistów i podyskutować o przygotowywanym przez nich projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Bagry”. Początek spotkania o godz. 16.00 w sali Dietla UMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. ]]> Tue, 19 Mar 2019 09:59:46 +0100 Informacja medyczna przez całą dobę http://krakow.pl/aktualnosci/228351,202,komunikat,informacja_medyczna_przez_cala_dobe.html http://krakow.pl/aktualnosci/228351,202,komunikat,informacja_medyczna_przez_cala_dobe.html Prawie 131 tysięcy krakowian skorzystało w ubiegłym roku z Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej. Pod numerem 12 661 22 40 mieszkańcy mogą uzyskać informacje o bezpłatnych badaniach oraz o usługach świadczonych przez placówki medyczne. ]]> Tue, 19 Mar 2019 11:37:11 +0100 Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych zgłoszone do UODO http://krakow.pl/aktualnosci/228271,26,komunikat,naruszenie_bezpieczenstwa_danych_osobowych_zgloszone_do_uodo.html http://krakow.pl/aktualnosci/228271,26,komunikat,naruszenie_bezpieczenstwa_danych_osobowych_zgloszone_do_uodo.html W piątek, 15 marca Urząd Miasta Krakowa zgłosił do Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych mieszkańców, którzy złożyli wnioski o wydanie Karty Krakowskiej w dniach 1 i 2 lipca 2018 r.. Jest to efekt pozyskanej w dniu 12 marca wiedzy, wskazującej na możliwość nieuprawnionego dostępu do danych osobowych użytkowników Karty Krakowskiej. ]]> Sat, 16 Mar 2019 05:58:55 +0100 Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej http://krakow.pl/aktualnosci/228349,34,komunikat,dzien_otwarty_politechniki_krakowskiej.html http://krakow.pl/aktualnosci/228349,34,komunikat,dzien_otwarty_politechniki_krakowskiej.html W środę, 20 marca odbędzie się Dzień Otwarty Politechniki Krakowskiej. Zasady rekrutacji, oferty stypendiów, wymiany międzynarodowej, stażów i praktyk, a także najciekawsze laboratoria Politechniki – to wszystko będzie można poznać podczas Dnia Otwartego. Uczelnia zaprezentuje nową ofertę edukacyjną, w której od roku akademickiego 2019/2020 będzie 30 kierunków studiów. Z gośćmi spotkają się studenci i naukowcy uczelni, będą specjalne pokazy i konkursy z nagrodami.   ]]> Tue, 19 Mar 2019 11:13:29 +0100