Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Fri, 30 Oct 2020 15:18:30 +0100 Bezpieczne święto Wszystkich Świętych – informacje praktyczne https://krakow.pl/aktualnosci/243696,29,komunikat,bezpieczne_swieto_wszystkich_swietych___informacje_praktyczne.html https://krakow.pl/aktualnosci/243696,29,komunikat,bezpieczne_swieto_wszystkich_swietych___informacje_praktyczne.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W tym roku święto Wszystkich Świętych będzie inne niż dotychczas. W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 zachęcamy do rozłożenia odwiedzin grobów swoich bliskich na najbliższe tygodnie, tak by nie tworzyć dużych zbiorowisk 1 czy 2 listopada. Pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zakrywaniu ust i nosa, i stosownym dystansie społecznym na terenie krakowskich nekropolii. ]]>
Fri, 30 Oct 2020 10:21:31 +0100
Powstaje Plan Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO https://krakow.pl/aktualnosci/243950,33,komunikat,powstaje_plan_zarzadzania_miejscem_swiatowego_dziedzictwa_unesco_.html https://krakow.pl/aktualnosci/243950,33,komunikat,powstaje_plan_zarzadzania_miejscem_swiatowego_dziedzictwa_unesco_.html Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla Historycznego Centrum Krakowa. To ważne i długo oczekiwane narzędzie, które ma skoordynować wszystkie dotychczasowe działania miasta związane z zarządzaniem bezcennym obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: programy ochrony, konserwacji, planowania i angażowania społeczności lokalnych we współzarządzanie przestrzenią miasta historycznego. ]]> Fri, 30 Oct 2020 13:30:25 +0100 Plebiscyt „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” rozstrzygnięty https://krakow.pl/aktualnosci/243857,33,komunikat,plebiscyt__miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi__rozstrzygniety.html https://krakow.pl/aktualnosci/243857,33,komunikat,plebiscyt__miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi__rozstrzygniety.html Znamy wyniki II edycji plebiscytu „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi”. 38 miejsc w Krakowie, które  dają przykład dobrych praktyk i działań wspierających krakowskie rodziny, otrzyma certyfikat „Miejsca Przyjaznego Rodzinom z Dziećmi”, a siedziby laureatów zostaną oznaczone specjalną naklejką. ]]> Wed, 28 Oct 2020 15:18:13 +0100 MOPS działa nieprzerwanie na rzecz seniorów i osób objętych kwarantanną https://krakow.pl/aktualnosci/243904,29,komunikat,mops_dziala_nieprzerwanie_na_rzecz_seniorow_i_osob_objetych_kwarantanna.html https://krakow.pl/aktualnosci/243904,29,komunikat,mops_dziala_nieprzerwanie_na_rzecz_seniorow_i_osob_objetych_kwarantanna.html Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od marca 2020 roku uruchomił system wsparcia seniorów, osób niesamodzielnych oraz przebywających w kwarantannie i izolacji. ]]> Thu, 29 Oct 2020 14:48:29 +0100 Koronawirus w Krakowie – stan na 30 października https://krakow.pl/aktualnosci/243914,29,komunikat,koronawirus_w_krakowie___stan_na_30_pazdziernika.html https://krakow.pl/aktualnosci/243914,29,komunikat,koronawirus_w_krakowie___stan_na_30_pazdziernika.html Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny codziennie rano zbiera dane dotyczące liczby zachorowań na COVID-19 oraz liczby osób objętych kwarantanną domową na terenie Krakowa. Dane te są następnie przekazywane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Poniżej przedstawiamy informacje o COVID-19 w Krakowie, według stanu na piątek, 30 października, na godz. 7.30. ]]> Fri, 30 Oct 2020 09:12:25 +0100 30 października – tak dziś kursują autobusy i tramwaje https://www.krakow.pl/aktualnosci/243699,1912,komunikat,komunikacja_miejska_w_piatek__30_pazdziernika.html https://www.krakow.pl/aktualnosci/243699,1912,komunikat,komunikacja_miejska_w_piatek__30_pazdziernika.html Komunikacja miejska w piątek, 30 października. ]]> Fri, 30 Oct 2020 07:08:07 +0100 Straż miejska zadba o bezpieczeństwo podczas święta Wszystkich Świętych https://krakow.pl/aktualnosci/243924,29,komunikat,straz_miejska_zadba_o_bezpieczenstwo_podczas_swieta_wszystkich_swietych.html https://krakow.pl/aktualnosci/243924,29,komunikat,straz_miejska_zadba_o_bezpieczenstwo_podczas_swieta_wszystkich_swietych.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Tegoroczne święto Wszystkich Świętych będzie zdecydowanie inne niż w minionych latach. Straż miejska ma nadzieję, że epidemia i związane z nią zalecenia sanitarne zmienią nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i odwiedziny grobów naszych bliskich rozłożymy na wiele dni. ]]>
Fri, 30 Oct 2020 10:26:15 +0100
Ile wiesz o Polskim Państwie Podziemnym? https://krakow.pl/aktualnosci/243935,31,komunikat,ile_wiesz_o_polskim_panstwie_podziemnym_.html https://krakow.pl/aktualnosci/243935,31,komunikat,ile_wiesz_o_polskim_panstwie_podziemnym_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie upowszechnia wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Przedstawia całościowy obraz polskiego podziemia, jego genezę oraz dziedzictwo we współczesnej Polsce. Muzeum bierze udział w akcji #zwiedzajKraków zorganizowanej w ramach kampanii „Kraków nieodkryty”. ]]>
Fri, 30 Oct 2020 14:19:22 +0100
Od 1 listopada nowe stawki za wywóz śmieci https://krakow.pl/aktualnosci/243958,29,komunikat,od_1_listopada_nowe_stawki_za_wywoz_smieci.html https://krakow.pl/aktualnosci/243958,29,komunikat,od_1_listopada_nowe_stawki_za_wywoz_smieci.html Z początkiem listopada wejdą w życie nowe zasady gospodarowania odpadami w Krakowie. Ich wprowadzenie było konieczne ze względu na prawo przyjęte na szczeblu centralnym. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków do 10 grudnia mają obowiązek złożenia nowych (kolejnych) deklaracji. ]]> Fri, 30 Oct 2020 14:18:05 +0100 Turnusy opieki wytchnieniowej – przedłużamy nabór! https://krakow.pl/aktualnosci/243495,202,komunikat,turnusy_opieki_wytchnieniowej___przedluzamy_nabor_.html https://krakow.pl/aktualnosci/243495,202,komunikat,turnusy_opieki_wytchnieniowej___przedluzamy_nabor_.html Nabór do udziału w zaplanowanych na listopad turnusach, organizowanych w ramach tegorocznej edycji programu „Opieka wytchnieniowa” został przedłużony do 4 lub 6 listopada (w zależności od lokalizacji). Ten ważny projekt ma na celu odciążenie opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 14-dniowe, całodobowe turnusy pozwolą na chwilę oddechu tym, którzy na co dzień poświęcają się dbaniu o podopiecznych z niepełnosprawnością. ]]> Fri, 30 Oct 2020 15:15:13 +0100