Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Sun, 09 May 2021 13:04:00 +0200 Krakowskie Centrum Świadczeń wznawia obsługę mieszkańców. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/249170,262,komunikat,krakowskie_centrum_swiadczen_wznawia_obsluge_mieszkancow_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/249170,262,komunikat,krakowskie_centrum_swiadczen_wznawia_obsluge_mieszkancow_.html Od dnia 10 maja 2021 r. będzie można rezerwować wizyty w celu złożenia wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego 500+, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. ]]> Fri, 07 May 2021 15:09:10 +0200 Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w maju 2021 r. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/249027,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiadczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_maju_2021_r__.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/249027,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiadczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_maju_2021_r__.html ]]> Tue, 04 May 2021 08:56:30 +0200 Krakowski Panel Klimatyczny https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/248604,262,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/248604,262,komunikat,krakowski_panel_klimatyczny.html 10 kwietnia br. odbyło się inauguracyjne spotkanie Krakowski Panel Klimatyczny. Celem sześciu spotkań panelowych, które będą się odbywać w kwietniu, maju i czerwcu, jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?”. ]]> Thu, 15 Apr 2021 14:02:12 +0200 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/248579,262,komunikat,narodowy_spis_powszechny_ludnosci_i_mieszkan_2021.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/248579,262,komunikat,narodowy_spis_powszechny_ludnosci_i_mieszkan_2021.html w okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. ]]> Thu, 15 Apr 2021 09:54:05 +0200 Zakończył się okres przyjmowania wniosków o dopłaty do czynszu https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/248411,262,komunikat,zakonczyl_sie_okres_przyjmowania_wnioskow_o_doplaty_do_czynszu.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/248411,262,komunikat,zakonczyl_sie_okres_przyjmowania_wnioskow_o_doplaty_do_czynszu.html Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa przypomina, iż  z dniem 31 marca 2021 r. zakończył się okres przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tzw. dopłat do czynszu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. (Podstawa prawna: art. 15zzzie ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz.1842 z późn. zm.). ]]> Thu, 08 Apr 2021 11:52:12 +0200 Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247960,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczen_rodzinnych_przyznanych_na_podstawie_orzeczen_o_niepelnosprawnosci_oraz_orzeczen__o_stopniu_niepelnosprawnosci.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247960,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczen_rodzinnych_przyznanych_na_podstawie_orzeczen_o_niepelnosprawnosci_oraz_orzeczen__o_stopniu_niepelnosprawnosci.html Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność: 1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.)  - pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia- zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy prawa. ]]> Mon, 22 Mar 2021 15:33:59 +0100 Urząd Miasta Krakowa zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247906,262,komunikat,urzad_miasta_krakowa_zamkniety_dla_bezposredniej_obslugi_klienta.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247906,262,komunikat,urzad_miasta_krakowa_zamkniety_dla_bezposredniej_obslugi_klienta.html Krakowskie Centrum Świadczeń uprzejmie informuje, że ze względu na zagrożenie koronawirusem Krakowskie Centrum Świadczeń obecnie nie przyjmuje klientów. ]]> Mon, 22 Mar 2021 11:47:36 +0100 Zmiana opłaty za wydanie duplikatu KDR https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247377,262,komunikat,zmiana_oplaty_za_wydanie_duplikatu_kdr.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247377,262,komunikat,zmiana_oplaty_za_wydanie_duplikatu_kdr.html Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że od 1 marca 2021 r. zmianie uległa wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Opłata wynosi: 10,12 zł dla wniosków złożonych 1 marca 2021 r. i po tej dacie. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. ]]> Wed, 03 Mar 2021 15:46:05 +0100 Harmonogram wypłat świadczeń w placówkach banku w bieżącym okresie zasiłkowym https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247265,262,komunikat,harmonogram_wyplat_swiadczen_w_placowkach_banku_w_biezacym_okresie_zasilkowym.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/247265,262,komunikat,harmonogram_wyplat_swiadczen_w_placowkach_banku_w_biezacym_okresie_zasilkowym.html Przedkładam harmonogram autowypłat obejmujących realizację świadczeń w okresie zasiłkowym 2020/2021 dla świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń wychowawczych (500+).   ]]> Mon, 01 Mar 2021 14:22:40 +0100 CZYSTE POWIETRZE https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/246570,262,komunikat,czyste_powietrze_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/246570,262,komunikat,czyste_powietrze_.html Krakowskie Centrum Świadczeń wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej do programu „Czyste Powietrze”.  ]]> Fri, 05 Feb 2021 10:58:56 +0100