Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Thu, 21 Nov 2019 07:15:41 +0100 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/234310,262,komunikat,koordynacja_systemow_zabezpieczenia_spolecznego_w_zakresie_swiadczen_rodzinnych_i_wychowawczych.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/234310,262,komunikat,koordynacja_systemow_zabezpieczenia_spolecznego_w_zakresie_swiadczen_rodzinnych_i_wychowawczych.html ]]> Mon, 28 Oct 2019 13:28:35 +0100 Od dnia 1 października br. zmiany w punktach przyjmowania wniosków http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/233494,262,komunikat,od_dnia_1_pazdziernika_br__zmiany_w_punktach_przyjmowania_wnioskow.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/233494,262,komunikat,od_dnia_1_pazdziernika_br__zmiany_w_punktach_przyjmowania_wnioskow.html W związku ze zmniejszoną liczbą składanych wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych 500+, świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego z dniem 1 października br. ulegają likwidacji punkty przyjmowania wniosków w lokalizacjach: ]]> Mon, 30 Sep 2019 07:30:29 +0200 Zakończenie okresu świadczeniowego 2018/2019 http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/233369,262,komunikat,zakonczenie_okresu_swiadczeniowego_2018_2019.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/233369,262,komunikat,zakonczenie_okresu_swiadczeniowego_2018_2019.html ]]> Wed, 25 Sep 2019 13:49:59 +0200 Remont w budynku Krakowskiego Centrum Świadczeń http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/233276,262,komunikat,remont_w_budynku_krakowskiego_centrum_swiadczen.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/233276,262,komunikat,remont_w_budynku_krakowskiego_centrum_swiadczen.html Uprzejmie informujemy klientów Krakowskiego Centrum Świadczeń, że w  związku z remontem trwającym od 23 września do 9 listopada br. wejście do budynku przy ul. Stachowicza 18 znajduje się od strony podwórka. ]]> Wed, 25 Sep 2019 12:03:02 +0200 Od 2 września br. zmiany w punktach przyjmowania wniosków 500+ i 300+ http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232647,262,komunikat,od_2_wrzesnia_br__zmiany_w_punktach_przyjmowania_wnioskow_500+_i_300+.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232647,262,komunikat,od_2_wrzesnia_br__zmiany_w_punktach_przyjmowania_wnioskow_500+_i_300+.html ]]> Thu, 29 Aug 2019 10:42:43 +0200 Płatne staże z możliwością zatrudnienia http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232612,262,komunikat,platne_staze_z_mozliwoscia_zatrudnienia.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232612,262,komunikat,platne_staze_z_mozliwoscia_zatrudnienia.html ]]> Wed, 28 Aug 2019 12:48:09 +0200 Termin wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232535,262,komunikat,termin_wyplaty_swiadczenia_wychowawczego_500+.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232535,262,komunikat,termin_wyplaty_swiadczenia_wychowawczego_500+.html Wypłata świadczeń wychowawczych (500+) w miesiącu, w którym zostało wydane rozstrzygnięcie następuje w terminie kilku dni od dnia rozpatrzenia wniosku. ]]> Mon, 26 Aug 2019 13:02:51 +0200 Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232072,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow_na_nowy_okres_zasilkowy.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232072,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow_na_nowy_okres_zasilkowy.html Krakowskie Centrum Świadczeń informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 r., rozpoczęło się przyjmowanie papierowych wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczenia dobry start (300+) na okres zasiłkowy 2019/2020. ]]> Mon, 19 Aug 2019 06:31:12 +0200 Zmiana godzin przyjmowania wniosków o przyznanie Krakowskiej Karty Rodzinnej http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232008,262,komunikat,zmiana_godzin_przyjmowania_wnioskow_o_przyznanie_krakowskiej_karty_rodzinnej_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232008,262,komunikat,zmiana_godzin_przyjmowania_wnioskow_o_przyznanie_krakowskiej_karty_rodzinnej_.html W związku ze zmniejszoną liczbą składanych wniosków o wydanie lub przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej, od 16 października br. zmianie ulegają godziny przyjmowania wniosków. Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa: ul. Stachowicza 18 I piętro stanowiska nr 8, 9, 10, 11 w godz. 7.40 do 15.30 os. Zgody 2 parter pokój 25 w godz. 7.40 do 15.30.     ]]> Wed, 16 Oct 2019 09:20:17 +0200 Plebiscyt pn. „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232007,262,komunikat,_plebiscyt_pn___miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/232007,262,komunikat,_plebiscyt_pn___miejsce_przyjazne_rodzinom_z_dziecmi_.html Plebiscyt pn.: „Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi” jest realizowany w ramach polityki prorodzinnej Gminy Miejskiej Kraków oraz kampanii społecznej „Kraków stawia na Rodzinę”. ]]> Sat, 27 Jul 2019 14:01:58 +0200