Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Fri, 24 May 2019 17:36:27 +0200 Płatne staże z możliwością zatrudnienia http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/229725,262,komunikat,platne_staze_z_mozliwoscia_zatrudnienia.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/229725,262,komunikat,platne_staze_z_mozliwoscia_zatrudnienia.html ]]> Tue, 07 May 2019 09:30:08 +0200 „Rodzic wraca do pracy” - warsztaty http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/228836,262,komunikat,__rodzic_wraca_do_pracy__-_warsztaty.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/228836,262,komunikat,__rodzic_wraca_do_pracy__-_warsztaty.html ]]> Tue, 02 Apr 2019 12:52:13 +0200 Nabór do projektu: Aktywni - Efektywni (6 nabór) http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/227487,262,komunikat,nabor_do_projektu___aktywni_-_efektywni__6_nabor_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/227487,262,komunikat,nabor_do_projektu___aktywni_-_efektywni__6_nabor_.html ]]> Tue, 19 Feb 2019 08:49:25 +0100 Przyjmowanie wniosków w sprawie KKR 3+ oraz KDR - dodatkowa lokalizacja. http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/227233,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow_w_sprawie_kkr_3+_oraz_kdr_-_dodatkowa_lokalizacja_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/227233,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow_w_sprawie_kkr_3+_oraz_kdr_-_dodatkowa_lokalizacja_.html ]]> Thu, 07 Feb 2019 13:46:19 +0100 Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w placówkach banku http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/226728,262,komunikat,harmonogram_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__opiekunczych_oraz_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego_w_placowkach_banku.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/226728,262,komunikat,harmonogram_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__opiekunczych_oraz_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego_w_placowkach_banku.html ]]> Wed, 16 Jan 2019 16:03:44 +0100 Zawieszenie informacji mailowej 500+ i dobry start http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/225550,262,komunikat,zawieszenie_informacji_mailowej_500+_i_dobry_start.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/225550,262,komunikat,zawieszenie_informacji_mailowej_500+_i_dobry_start.html ]]> Fri, 30 Nov 2018 13:20:36 +0100 Podwyżka kryterium dochodowego do zapomogi gminnej http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224909,262,komunikat,podwyzka_kryterium_dochodowego_do_zapomogi_gminnej_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224909,262,komunikat,podwyzka_kryterium_dochodowego_do_zapomogi_gminnej_.html ]]> Thu, 08 Nov 2018 09:42:23 +0100 Aktualna informacja o punktach przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ i świadczenia dobry start http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224618,262,komunikat,aktualna_informacja_o_punktach_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenia_wychowawcze_500+_i_swiadczenia_dobry_start.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224618,262,komunikat,aktualna_informacja_o_punktach_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenia_wychowawcze_500+_i_swiadczenia_dobry_start.html ]]> Tue, 30 Oct 2018 10:23:21 +0100 Weź udział w projekcie: Małopolska Niania 2.0 http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/223364,262,komunikat,wez_udzial_w_projekcie__malopolska_niania_2_0.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/223364,262,komunikat,wez_udzial_w_projekcie__malopolska_niania_2_0.html Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3! Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Wed, 19 Sep 2018 14:40:10 +0200 Aktualny stan wniosku o świadczenie dobry start, świadczenie wychowawcze 500+ oraz „Za życiem” http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222819,262,komunikat,aktualny_stan_wniosku_o_swiadczenie_dobry_start__swiadczenie_wychowawcze_500+_oraz__za_zyciem_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222819,262,komunikat,aktualny_stan_wniosku_o_swiadczenie_dobry_start__swiadczenie_wychowawcze_500+_oraz__za_zyciem_.html ]]> Thu, 15 Nov 2018 10:03:33 +0100