Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Fri, 30 Oct 2020 14:47:18 +0100 Harmonogramu wypłat świadczeń w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 roku. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243790,262,komunikat,harmonogramu_wyplat_swiadczen_w_okresie_od_listopada_2020_roku_do_pazdziernika_2021_roku_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243790,262,komunikat,harmonogramu_wyplat_swiadczen_w_okresie_od_listopada_2020_roku_do_pazdziernika_2021_roku_.html W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2020/2021 dla świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów przedkładam harmonogramu autowypłat obejmujących realizację świadczeń. ]]> Mon, 26 Oct 2020 19:13:46 +0100 Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia on-line pn. „Bezpieczna Rodzina w Sieci” https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243706,262,komunikat,zapraszamy_do_obejrzenia_filmu_z_wydarzenia_on-line_pn___bezpieczna_rodzina_w_sieci__.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243706,262,komunikat,zapraszamy_do_obejrzenia_filmu_z_wydarzenia_on-line_pn___bezpieczna_rodzina_w_sieci__.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu zrealizowanego na spotkaniu on-line podczas którego szerokie grono ekspertów, począwszy od bezpieczeństwa w internecie, a na psychologii dzieci i młodzieży kończąc, dostarczyło solidną dawkę konkretnej wiedzy dla rodziców i opiekunów z zakresu zagrożeń związanych z nieświadomym surfowaniem w sieci oraz bezpiecznego korzystania z internetu. ]]>
Thu, 22 Oct 2020 09:58:30 +0200
Krakowskie Centrum Świadczeń zamknięte dla bezpośredniej obsługi klientów https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243468,262,komunikat,krakowskie_centrum_swiadczen_zamkniete_dla_bezposredniej_obslugi_klientow.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243468,262,komunikat,krakowskie_centrum_swiadczen_zamkniete_dla_bezposredniej_obslugi_klientow.html W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 14 października 2020 r., aż do odwołania Krakowskie Centrum Świadczeń nie będzie przyjmować interesantów. ]]> Wed, 14 Oct 2020 09:39:27 +0200 Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w październiku 2020 r. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243036,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiadczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_pazdzierniku_2020_r__.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/243036,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiadczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_pazdzierniku_2020_r__.html Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w październiku 2020 r. ]]> Mon, 26 Oct 2020 18:56:37 +0100 Proaktywni z POWER- em! https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/242863,262,komunikat,proaktywni_z_power-_em__.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/242863,262,komunikat,proaktywni_z_power-_em__.html Ruszył nabór do nowego projektu !!! Projekt „Proaktywni z POWER-em!” – dołącz do nas! Udział w projekcie Proaktywni z POWER-em jest całkowicie BEZPŁATNY! Zainwestuj w siebie i w swój rozwój zawodowy! Jeśli nie teraz to kiedy? ]]> Mon, 21 Sep 2020 11:09:18 +0200 Elektroniczna rezerwacja wizyt w Krakowskim Centrum Świadczeń https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/242602,262,komunikat,elektroniczna_rezerwacja_wizyt_w_krakowskim_centrum_swiadczen.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/242602,262,komunikat,elektroniczna_rezerwacja_wizyt_w_krakowskim_centrum_swiadczen.html Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości elektronicznej rezerwacji wizyty w celu załatwienia spraw związanych ze świadczeniami opiekuńczymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego, świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami 500+, dodatkiem mieszkaniowym, dodatkiem energetycznym, Krakowską Kartą Rodzinną 3+ oraz Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. ]]> Thu, 01 Oct 2020 10:20:27 +0200 Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/241754,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow_na_nowy_okres_zasilkowy_2020_2021.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/241754,262,komunikat,przyjmowanie_wnioskow_na_nowy_okres_zasilkowy_2020_2021.html Od dnia 3 sierpnia 2020 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start (300+) na okres zasiłkowy 2020/2021 w formie papierowej.   ]]> Thu, 03 Sep 2020 15:03:08 +0200 Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239287,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczen_rodzinnych_przyznanych_na_podstawie_orzeczen_o_niepelnosprawnosci_oraz_orzeczen__o_stopniu_niepelnosprawnosci.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239287,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczen_rodzinnych_przyznanych_na_podstawie_orzeczen_o_niepelnosprawnosci_oraz_orzeczen__o_stopniu_niepelnosprawnosci.html Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność: 1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.)  - pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia- zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy prawa. ]]> Thu, 16 Jul 2020 12:44:45 +0200 Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2020/2021. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/240943,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_przyjmowania_wnioskow_o_zasilek_rodzinny__specjalny_zasilek_opiekunczy_oraz_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego_na_nowy_okres_2020_2021_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/240943,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_przyjmowania_wnioskow_o_zasilek_rodzinny__specjalny_zasilek_opiekunczy_oraz_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego_na_nowy_okres_2020_2021_.html Zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie dobry start – składanie wniosków na nowy okres 2020/2021 ]]> Thu, 25 Jun 2020 12:56:54 +0200 Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/240940,262,komunikat,wnioski_o_przyznanie_swiadczenia_wychowawczego_500+.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/240940,262,komunikat,wnioski_o_przyznanie_swiadczenia_wychowawczego_500+.html Przypominamy, że w obecnym okresie świadczeniowym 2019/2021 świadczenie wychowawcze 500+ jest przyznawane co do zasady do 31.05.2021 r. (wyjątki, kiedy okres przyznania jest krótszy to m. in. ukończenie 18. roku życia przez dziecko, utrata ważności karty pobytu cudzoziemca). Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres 2021/2022 będą przyjmowane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 lutego 2021 r. ]]> Thu, 25 Jun 2020 12:25:14 +0200