Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Fri, 05 Jun 2020 11:49:13 +0200 Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w czerwcu 2020 r. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/240398,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiadczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_czerwcu_2020_r_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/240398,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiadczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_czerwcu_2020_r_.html Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w czerwcu 2020 r. ]]> Tue, 02 Jun 2020 11:36:05 +0200 Krakowskie Centrum Świadczeń UMK wznawia obsługę niektórych klientów https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239701,262,komunikat,krakowskie_centrum_swiadczen_umk_wznawia_obsluge_niektorych_klientow_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239701,262,komunikat,krakowskie_centrum_swiadczen_umk_wznawia_obsluge_niektorych_klientow_.html Informujemy, że wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów w lokalizacji przy ul. Stachowicza 18 dla szczególnie uzasadnionych przypadków. Dotyczy to w pierwszej kolejności odbioru gotowych Karty Dużej Rodziny i Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych. ]]> Tue, 12 May 2020 12:39:08 +0200 Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239682,262,komunikat,ograniczenia_urzedu_miasta_krakowa_w_zakresie_bezposredniej_obslugi_klienta.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239682,262,komunikat,ograniczenia_urzedu_miasta_krakowa_w_zakresie_bezposredniej_obslugi_klienta.html Od najbliższego poniedziałku, tj. od 4 maja br., niektóre lokalizacje Urzędu Miasta Krakowa, będą dostępne w ramach bezpośredniej obsługi obywateli. Prosimy jednak, ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę, aby w miarę możliwości korzystać z infolinii (wykaz tematycznych numerów – bip.krakow.pl → Urząd Miasta Krakowa) oraz kanałów informatycznych. ]]> Mon, 04 May 2020 09:38:41 +0200 Informacja dotycząca przedłużenia cudzoziemcom prawa do świadczeń rodzinnych https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239483,262,komunikat,informacja_dotyczaca_przedluzenia_cudzoziemcom_prawa_do_swiadczen_rodzinnych.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239483,262,komunikat,informacja_dotyczaca_przedluzenia_cudzoziemcom_prawa_do_swiadczen_rodzinnych.html W  związku z utratą ważności karty pobytu (od 14.03.2020 r. włącznie),  a w konsekwencji ustaniem prawa do świadczeń rodzinnych istnieje możliwość przedłużenia tego prawa bez konieczności posiadania nowej decyzji Wojewody zezwalającej na pobyt i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz karty pobytu. ]]> Tue, 28 Apr 2020 11:04:14 +0200 Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ cudzoziemcom, którym to prawo wygasło co najmniej z dniem 31 marca 2020 r. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239458,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego_500+_cudzoziemcom__ktorym_to_prawo_wygaslo_co_najmniej_z_dniem_31_marca_2020_r_.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239458,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczenia_wychowawczego_500+_cudzoziemcom__ktorym_to_prawo_wygaslo_co_najmniej_z_dniem_31_marca_2020_r_.html ]]> Mon, 27 Apr 2020 13:21:17 +0200 Komunikat dotyczący przedłużenia prawa do świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239287,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczen_rodzinnych_przyznanych_na_podstawie_orzeczen_o_niepelnosprawnosci_oraz_orzeczen__o_stopniu_niepelnosprawnosci.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239287,262,komunikat,komunikat_dotyczacy_przedluzenia_prawa_do_swiadczen_rodzinnych_przyznanych_na_podstawie_orzeczen_o_niepelnosprawnosci_oraz_orzeczen__o_stopniu_niepelnosprawnosci.html Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem CIVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność: 1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r.)  - pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia- zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; 2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020r.), zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wydłużenie następuje z mocy prawa. ]]> Tue, 21 Apr 2020 15:29:14 +0200 Zapraszamy do korzystania z opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239164,262,komunikat,zapraszamy_do_korzystania_z_opieki_psychologicznej_i_psychoterapeutycznej_dla_dzieci_i_mlodziezy.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/239164,262,komunikat,zapraszamy_do_korzystania_z_opieki_psychologicznej_i_psychoterapeutycznej_dla_dzieci_i_mlodziezy.html W dniu 1 kwietnia 2020 roku w ramach Centrum Medycznego UNIMED ul. Młodej Polski 7 w Krakowie, działalność swoją rozpoczął Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, który finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. ]]> Wed, 15 Apr 2020 14:53:38 +0200 DODATKI MIESZKANIOWE PRZYZNAWANE NAJEMCOM LOKALI PRYWATNYCH https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/238966,262,komunikat,dodatki_mieszkaniowe_przyznawane_najemcom_lokali_prywatnych.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/238966,262,komunikat,dodatki_mieszkaniowe_przyznawane_najemcom_lokali_prywatnych.html ]]> Wed, 08 Apr 2020 08:46:10 +0200 Komunikat w sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świaczeń opiekuńczych i świadczeń wychowawczych w kwietniu 2020 r. https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/238888,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiaczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_kwietniu_2020_r__.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/238888,262,komunikat,komunikat_w_sprawie_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego__swiaczen_opiekunczych_i_swiadczen_wychowawczych_w_kwietniu_2020_r__.html W związku z zaistniałą sytuacją w kraju związaną z epidemią wypłata wszystkich świadczeń w miesiącu kwietniu 2020 r. będzie realizowana przez Urząd Miasta Krakowa wg poniższego harmonogramu: ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:18:26 +0200 Wykaz punktów kasowych - dotyczy osób pobierających świadczenia w oddziałach Banku PKO BP https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/238466,262,komunikat,wykaz_punktow_kasowych_-_dotyczy_osob_pobierajacych_swiadczenia_w_oddzialach_banku_pko_bp.html https://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/238466,262,komunikat,wykaz_punktow_kasowych_-_dotyczy_osob_pobierajacych_swiadczenia_w_oddzialach_banku_pko_bp.html ]]> Wed, 25 Mar 2020 09:04:09 +0100