Magiczny Kraków, sprawyspoleczne.krakow.pl/ http://sprawyspoleczne.krakow.pl pl-pl Mon, 19 Nov 2018 15:04:09 +0100 Nabór do projektu: Aktywni - Efektywni http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/225241,262,komunikat,nabor_do_projektu___aktywni_-_efektywni.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/225241,262,komunikat,nabor_do_projektu___aktywni_-_efektywni.html ]]> Mon, 19 Nov 2018 12:04:43 +0100 Podwyżka kryterium dochodowego do zapomogi gminnej http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224909,262,komunikat,podwyzka_kryterium_dochodowego_do_zapomogi_gminnej_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224909,262,komunikat,podwyzka_kryterium_dochodowego_do_zapomogi_gminnej_.html ]]> Thu, 08 Nov 2018 09:42:23 +0100 Aktualna informacja o punktach przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ i świadczenia dobry start http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224618,262,komunikat,aktualna_informacja_o_punktach_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenia_wychowawcze_500+_i_swiadczenia_dobry_start.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224618,262,komunikat,aktualna_informacja_o_punktach_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenia_wychowawcze_500+_i_swiadczenia_dobry_start.html ]]> Tue, 30 Oct 2018 10:23:21 +0100 Płatne staże z możliwością zatrudnienia http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224190,262,komunikat,platne_staze_z_mozliwoscia_zatrudnienia.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/224190,262,komunikat,platne_staze_z_mozliwoscia_zatrudnienia.html ]]> Tue, 16 Oct 2018 11:01:51 +0200 Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w placówkach banku http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/223518,262,komunikat,harmonogram_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__opiekunczych_oraz_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego_w_placowkach_banku.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/223518,262,komunikat,harmonogram_wyplaty_swiadczen_rodzinnych__opiekunczych_oraz_swiadczen_z_funduszu_alimentacyjnego_w_placowkach_banku.html ]]> Wed, 26 Sep 2018 09:23:00 +0200 Weź udział w projekcie: Małopolska Niania 2.0 http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/223364,262,komunikat,wez_udzial_w_projekcie__malopolska_niania_2_0.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/223364,262,komunikat,wez_udzial_w_projekcie__malopolska_niania_2_0.html Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie zatrudnienia niani dla dzieci w wieku do lat 3! Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ]]> Wed, 19 Sep 2018 14:40:10 +0200 Aktualny stan wniosku o świadczenie dobry start, świadczenie wychowawcze 500+ oraz „Za życiem” http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222819,262,komunikat,aktualny_stan_wniosku_o_swiadczenie_dobry_start__swiadczenie_wychowawcze_500+_oraz__za_zyciem_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222819,262,komunikat,aktualny_stan_wniosku_o_swiadczenie_dobry_start__swiadczenie_wychowawcze_500+_oraz__za_zyciem_.html ]]> Thu, 15 Nov 2018 10:03:33 +0100 Punkty przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, Dobry start i świadczenia rodzinne czynne od 1 września 2018 r. http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222782,262,komunikat,punkty_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenie_500+__dobry_start_i_swiadczenia_rodzinne_czynne_od_1_wrzesnia_2018_r_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222782,262,komunikat,punkty_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenie_500+__dobry_start_i_swiadczenia_rodzinne_czynne_od_1_wrzesnia_2018_r_.html ]]> Tue, 04 Sep 2018 08:35:19 +0200 ZMIANY W PUNKTACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) oraz DOBRY STRAT (300+) http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222772,262,komunikat,zmiany_w_punktach_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenie_wychowawcze__500+__oraz_dobry_strat__300+_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222772,262,komunikat,zmiany_w_punktach_przyjmowania_wnioskow_o_swiadczenie_wychowawcze__500+__oraz_dobry_strat__300+_.html ]]> Mon, 03 Sep 2018 08:49:42 +0200 Wnioski dobry start – punkt przyjmowania wniosków Os. Bohaterów Września 26 nieczynny 10 i 13 sierpnia 2018 r. http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222280,262,komunikat,wnioski_dobry_start___punkt_przyjmowania_wnioskow_os__bohaterow_wrzesnia_26_nieczynny_10_i_13_sierpnia_2018_r_.html http://sprawyspoleczne.krakow.pl/aktualnosci/222280,262,komunikat,wnioski_dobry_start___punkt_przyjmowania_wnioskow_os__bohaterow_wrzesnia_26_nieczynny_10_i_13_sierpnia_2018_r_.html ]]> Wed, 08 Aug 2018 10:24:19 +0200