górne tło

KOMUNIKAT

Zmiany we wnioskach składanych elektronicznie.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany dotyczące dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych dotyczących przyznania: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny.

Ministerstwo planuje również optymalizację wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.

Jednocześnie Wydział Spraw Społecznych informuje, iż istnieje już możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING i Millennium. W 2017 r. planowane jest udostępnienie tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.

Efekt wszystkich planowanych zmian zostanie udostępniony na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl.

Pełna treść komunikatu jest dostępna pod adresem http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8546,ulatwienia-dla-rodzin-w-skladaniu-wnioskow-on-line.html

Mamy nadzieję, że planowane zmiany spowodują zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych osobom ubiegającym się o określone świadczenia.

 

dolne t�o