górne tło

Akty prawne - Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Pozwala ona o ubieganie się o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód na jego wniosek.

 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Informator "Za życiem"