górne tło

Zmiany w okresie 2017/2018

Wydział Spraw Społecznych informuje, iż wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych 500+ można pobrać i złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa:

Najważniejsze zmiany wprowadzone w okresie świadczeniowym 2017/2018:

1. Dochody:

2. Opieka naprzemienna – zgodnie z nową definicją opieką naprzemienną jest opieka sprawowana zgodnie z orzeczeniem sądu  w porównywalnych i powtarzających się okresach naprzemiennie przez oboje rodziców rozwiedzionych lub żyjących w rozłączeniu.

3. Wymóg alimentów

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeśli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostały przyznane alimenty na rzecz dziecka. Aby alimenty były uwzględnione, muszą być przyznane na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, czyli:

Wyjątkiem jest sytuacja, w której:

4. Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych i wielkości gospodarstwa rolnego członka rodziny wypełnia i podpisuje Wnioskodawca, który ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie.

5. Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP.

W przypadku wniosków złożonych na OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018:

Kiedy został złożony wniosek

Kiedy nastąpi wydanie decyzji i wypłata

Od kiedy ustala się świadczenie

01.08.2017 – 31.08.2017

Do 31.10.2017

Od 01.10.2017

01.09.2017 – 30.09.2017

Do 30.11.2017

Od 01.10.2017

01.10.2017 – 31.10.2017

Do 31.12.2017

Od 01.10.2017

01.11.2017 – 30.11.2017

Do 31.01.2018

Od miesiąca złożenia wniosku nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

01.12.2017 – 31.01.2018

Do 28.02.2018

Od miesiąca złożenia wniosku. nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

01.02.2018 – 30.09.2018

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku

Od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od dnia urodzenia się dziecka

 

dolne t�o