górne tło

Nieodpłatna pomoc prawna - zmiana siedziby punktu

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 28 sierpnia 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 23 zlokalizowany w Urzędzie Miasta Krakowa,  Rynek Podgórski 1, zostaje przeniesiony do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,  Rynek Podgórski 4/2a, godziny działania punktu pozostają bez zmian, tj. od godz. 16.00 do 20.00.

dolne t�o