górne tło

Od 18 września br. zmiany w punktach przyjmowania wniosków 500+

W związku ze zmniejszoną liczbą składanych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ z dniem 18 września br. ulegają likwidacji punkty przyjmowania wniosków w lokalizacjach:

- Plac Wszystkich Świętych 3-4 oraz

- Al. Powstania Warszawskiego 10.

dolne t�o