górne tło

Od 2 października br. zmiany w punktach przyjmowania wniosków 500+

W związku ze zmniejszoną liczbą składanych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ z dniem 2 października br. ulegają likwidacji punkty przyjmowania wniosków w lokalizacjach:

Ponadto z dniem 2 października br. likwidacji ulegają punkty przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ znajdujące się w poniższych filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

dolne t�o