górne tło

Krakowska Karta Rodzinna - złóż wniosek elektronicznie

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości elektronicznego składania wniosków o przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej przez platformę ePUAP.

Wnioski w formie papierowej można składać w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa:

ul. Stachowicza 18 parter stanowiska nr 14, 15, 16 w godz. 7.40 do 15.00 lub

os. Zgody 2 parter pokój 25 w godz. 7.40 do 15.00.    

Ponadto przypominamy, że  Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności.
Wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej może zostać złożony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu ważności karty.