górne tło

Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych

Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmiany w przepisach wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód należy złożyć u dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbył ćwiczenia. Dotyczy to zarówno ćwiczeń odbytych w 2023 jak i w poprzednim roku.

 

W dniu 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 poz. 2305). Zgodnie z art. 312 w/w ustawy świadczenie ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbył ćwiczenia wojskowe. Naczelny Sąd Administracyjny wydał szereg postanowień w/w sprawie w dniach:
- 19.10.2022 r. (Sygn. Akt III OW 61/22)
- 16.11.2022 r. (Sygn Akt III OW/89/22, OW/64/22, OW 65/22, OW 66/22, OW/67/22, OW/94/22, OW/95/22, OW/98/22, OW/102/22, OW/103/22)
- z dnia 23.11.2022 r. (Sygn. Akt III OW/126/22, OW/139/22)
W powyższych postanowieniach, Naczelny Sąd Administracyjny jako organ właściwy do wypłaty świadczenia rekompensującego wskazał dowódcę jednostki wojskowej. Każde z tych postanowień dotyczyło ćwiczeń odbytych w 2022 roku. Są one niezaskarżalne i ostateczne.

Ze względu na powyższe, aby uzyskać rekompensatę z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych, wniosek należy złożyć do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbył ćwiczenia.