górne tło

Karta Dużej Rodziny - druki

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Załącznik ZDKR01 Planowany termin ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
Załącznik ZKDR02 oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Załącznik ZKDR03 oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
Załącznik ZKDR04 Informacje o osobach które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
Załącznik ZKDR05 oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty Dużej Rodziny