górne tło

Specjalny zasiłek opiekuńczy -druki

Druk wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy 

Oświadczenie dochody nieopodatkowane 

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego 

Oświadczenie o niekorzystaniu z opieki całodobowej

Oświadczenie służące przedłużeniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego