górne tło

Dodatek osłonowy - akty prawne

USTAWA z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego