górne tło

Program pomocy lokatorom - VII edycja konkursu ofert.

Gmina Miejska Kraków organizuje VII edycję konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom, kierowanego do osób, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 5817).

Szczegółowa informacja na temat konkursu oraz niezbędne formularze są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w załącznikach:

1.Ogłoszenie
2.Harmonogram
3.Zakres remontu
4.Regulamin
5.Oferta
6.Oświadczenie
Termin składania ofert: od 1 marca 2013 r. do 6 maja 2013 r.

W celu wyeliminowania sytuacji braku zgodności oferty z wymogami konkursu oraz braku kompletności złożonej dokumentacji, ofertę - przed jej złożeniem - mogą sprawdzić pod względem formalnym pracownicy Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa (pokoje nr 110-114 przy ul. Wielopole 17a - I Piętro, w godzinach pracy UMK).

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerami telefonu: 12-616-82-15, 12 616-82-23, 12 616-82-24, 12 616-82-25, 12-616-82-27, 12 616-82-44, 12 616-82-49.

 

dolne t�o