górne tło

Świadczenia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa zajmuje się również udzielaniem różnego rodzaju świadczeń na rzecz mieszkańców Krakowa.

Świadczenia pieniężne

Są to: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenie za życiem, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzicielskie, dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny. Centrum zajmuje się również przyznawaniem świadczeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywaniem należności mieszkaniowych dla żołnierzy.

Świadczenia niepieniężne

Realizując politykę prorodzinną, Centrum zajmuje się także przyznawaniem i wydawaniem: Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje na temat tych świadczeń zamieszczone są w zakładkach po prawej stronie.

Serdecznie zapraszamy do lektury i korzystania z zamieszczonych informacji, narzędzi i wskazówek.