górne tło

Niepełnosprawność

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zajmuje się również udzielaniem różnego rodzaju świadczeń na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Są to: orzeczenie, Karta Parkingowa, zasiłek pielęgnacyjny, dodatki do zasiłku rodzinnego, transport, legitymacja osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje na temat tych świadczeń zamieszczone są w zakładkach po lewej stronie.

Serdecznie zapraszamy do lektury i korzystania
z zamieszczonych informacji, narzędzi i wskazówek.

dolne t�o