górne tło

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

dolne t�o