górne tło

Dotatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek jest wypłacany w wysokości 100,00 zł na dziecko, które rozpoczęło naukę w szkole lub roczne przygotowanie przedszkolne.

 

Dodatek przysługuje raz w roku na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego jak również rocznego przygotowania przedszkolnego.

Niezbędne dokumenty:

1.   dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2.   oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej;

3.   oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

dolne t�o