górne tło

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

- 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

- 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek przysługuje:

- na niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia,

- na dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w wieku powyżej 16 lat do ukończenia 24 lat.

Niezbędne dokumenty:

1.   dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2.   orzeczenie o niepełnosprawności albo

3.   orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

4.   orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;