górne tło

Zakres działania Krakowskiego Centrum Świadczeń

Do zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń należą sprawy pomocy społecznej, świadczeń o charakterze socjalnym, profilaktyki uzależnień oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Centrum ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.

 

 

Zarządzenie nr 21/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń