górne tło

Wymagana dokumentacja

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

3.  Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

4. Tytuł prawny do lokalu (w przypadku osób zamieszkujących w lokalu bez tytułu prawnego - dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal socjalny bądź zamienny).

5. Dokument potwierdzający wysokość ponoszonych opłat mieszkaniowych.

6. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.

 

dolne t�o