górne tło

Dodatek Energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem, które od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Kim jest odbiorca wrażliwy? Odbiorcą wrażliwym  jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

2) jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3) zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego są przyjmowane przez Urząd Miasta Krakowa - Krakowskie Centrum Świadczeń przy ul. Stachowicza 18 i na os. Zgody 2.

Do wniosku należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.

wniosek o dodatek energetyczny.

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest wypłacany w następującej formie:

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

- gotówką w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie.

 

Procedura SO-14 Zryczałtowany dodatek energetyczny