Młody Kraków

mlody_krakow_logo Program „Młody Kraków" został przyjęty w dniu 29 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr LXX/908/09 Rady Miasta Krakowa. Program realizowany jest przez Referat ds. Młodzieży i Seniorów w Biurze Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Twócą programu jest ks. Andrzej Augustyński CM, do 2010 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży. Obecnie pelniący funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Młodzieży.


Program stawia na kompleksowość i współpracę wielu podmiotów. Przy jego realizacji współpracuje wiele instytucji i organizacji reprezentujących samorząd, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze, Kościół, środowisko naukowe oraz organy porządku publicznego (Policja, Straż Miejska). Przez cały czas jego realizacji opracowywane są i promowane nowoczesne metody wychowawcze, przy których wykorzystywane są osiągnięcia nauki oraz doświadczenia wielu miast w kraju i za granicą.

Celem działań programu jest redukowanie czynników mających wpływ na wzrost przestępczości wśród młodzieży oraz wzmacnianie czynników chroniących środowiska młodzieżowe przed przyjmowaniem postaw aspołecznych i demoralizacją.
Program „Młody Kraków" obejmuje działania prewencyjne i rozwojowe.

Realizowany jest w trzech podstawowych obszarach:
1. Młodzieżowe Forum Edukacji Obywatelskiej
2. System Wsparcia Dzieci i Młodzieży
3. Partnerstwo dla Młodych.

Więcej informacji o działaniach Programu „Młody Kraków" znajdziesz na stronie www.mlodziez.krakow.pl

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ TALACZYŃSKI
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne