Niepełnosprawność rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków realizuje od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Radio Taxi „Partner" (tel. 12 196 33 lub 12 196 88).

Wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego. Nadzór nad wykonaniem umowy sprawuje Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych. Prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków i posiadające ważne, co najmniej jedno z wymienionych niżej orzeczeń stopnia niepełnosprawności.

 

Uprawniające orzeczenia stopnia niepełnosprawności.
Orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r. i zaliczające do jednej z poniższych grup inwalidztwa:

Orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS

Orzeczenia Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzeczenia rentowe dla rolników KRUS

I grupa inwalidztwa

Całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

Stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego

II grupa inwalidztwa

Całkowita niezdolność do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

-

 

Prawo do korzystania z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają także dzieci posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Uwaga! Usługa ta nie obejmuje przewozów dzieci niepełnosprawnych z domu do szkoły na zajęcia lekcyjne i z powrotem.


W szczególnie uzasadnionych przypadkach z dofinansowanego przez Gminę Miejską Kraków przewozu osób niepełnosprawnych mają prawo korzystać osoby posiadające inne niż wymienione wyżej orzeczenie o niepełnosprawności. Zgodę w tym zakresie na wniosek osoby niepełnosprawnej lub wykonawcy wydaje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Zamawianie przewozu odbywa się pod numerem tel. 196 33 lub 196 88.

 

 

CENNIK OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Obowiązuje opłata za przewóz tj. jazdę, z co najmniej jedną uprawnioną osobą niepełnosprawną wg stawek:

1.   w godz. 6.00 - 22.00   we wszystkie dni tygodnia:

     część stała opłaty - 3,00 zł

     część zmienna opłaty:

     za każdy rozpoczęty kilometr przewozu 1,20 zł

2.  w godz. 22.00 - 6.00   we wszystkie dni tygodnia:

    część stała opłaty 3,00 zł

    część zmienna opłaty:

    za każdy rozpoczęty kilometr przewozu 1,80 zł

3. Opłata za postój samochodu:

    proporcjonalnie do czasu trwania postoju, według stawki 10,00 zł/godz.

 

Powyższa opłata ponoszona przez pasażera jest już pomniejszona o dopłatę z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Szczegółowych informacji udziela także pracownik Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu 12 616 50 26.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-14
Data aktualizacji: 2017-09-19
Powrót