Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Fot. www.krakow.pl

Legitymacje osoby niepełnosprawnej:

Orzeczenia wydawane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie stanowią podstawę do przyznania ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumentem potwierdzającym status osoby niepełnosprawnej jest legitymacja osoby niepełnosprawnej wydawana z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przez Przewodniczącą lub Sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny dziecka składa w Zespole dołączając do niego, w przypadku osób po ukończeniu 16 roku życia – dwa aktualne zdjęcia, kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał orzeczenia i dowód osobisty do wglądu przy składaniu wniosku), a w przypadku osób przed ukończeniem 16 roku życia – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia i dowód osobisty przedstawiciela ustawowego dziecka lub opiekuna prawnego do wglądu przy składaniu wniosku).

Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka, w legitymacji wpisywany jest symbol przyczyny niepełnosprawności.

Legitymacja wydawana jest w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku a postępowanie w sprawie o jej wydanie jest wolne od opłat.

 

 

Procedura SO-6 Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia

Procedura SO-7 Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dla osoby która ukończyła 16 rok życia

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne