Profilaktyka uzależnień rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Punkt Konsultacyjny

Zapraszamy do skorzystania z oferty Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania
o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy, a także z osobami opuszczających Dział Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.

Punkt Konsultacyjny
tel. 12/ 411 41 21 
ul. Rozrywka 1
 

DYŻURY PSYCHOLOGA

 

DYŻURY PRAWNIKA

poniedziałki

7:30 – 15:30

 

 

 

wtorki

7:30 – 18:00

 

wtorki

15:00 – 17:00

środy

7:30 – 15:30

 

środy

14:00 – 18:00

czwartki

7:30 – 18:00

 

czwartki

16:00 – 18:00

piątki

7:30 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filia Punktu Konsultacyjnego
tel. 12/ 656 27 34
Rynek Podgórski 4/2a

 

DYŻURY PSYCHOLOGA

 

DYŻURY PRAWNIKA

poniedziałki

14.00 - 16:00

 

poniedziałki

17:00 – 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartki

16.00 - 18:00

 

czwartki

16:00 – 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA ALCO TEL

12/ 411 60 44

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

 

Jeśli szukasz informacji, porady, wsparcia w sytuacji kryzysowej związanej z piciem alkoholu prze Ciebie lub bliską Ci osobę – zadzwoń.

Nasz Telefon dedykowany jest szczególnie osobom dotkniętym problemem alkoholowym (osoby uzależnione, rodziny lub bliscy osób uzależnianych, osoby pijące ryzykownie). Telefoniczne poradnictwo jest również świadczone osobom nadużywającym innych substancji psychoaktywnych, doświadczonym przemocą, problemami zdrowotnymi
i innymi problemami egzystencjalnymi. Jest jedną z nielicznych tego typu działalności pomocowych w Polsce, działających całą dobę.

Świadczymy doraźną pomoc, gwarantując możliwość anonimowej rozmowy i wsparcia osobom, które przeżywają trudności. Kontakt z naszym Telefonem Zaufania może nawiązać każda potrzebująca osoba, zwłaszcza w momencie kryzysu lub sytuacji suicydalnej. Specjaliści dyżurujący w telefonie zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie, rozmowę, udzielenie informacji. Na prośbę telefonującego, dyżurni Telefonu Zaufania kierują go do odpowiednich służb i instytucji pomocowych oraz informują o istniejących możliwościach wyjścia z kryzysu. Szczególnie w sytuacjach zagrożenia samobójstwem stosowana jest przez dyżurujących procedura mająca na celu jak najdokładniejsze zebranie informacji oraz przekazanie informacji o zagrożeniu do służb ratunkowych.

 

Szkolenia

Na szkolenia profilaktyczne realizowane w ramach działalności MCPU zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów szkół z terenu Gminy Miejskiej Kraków

Celem głównym programu szkoleń jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, uczniów krakowskich szkół poprzez naukę i utrwalenie kompetencji społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom u dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół, także nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz rodziców i opiekunów.

Szkolenia realizowane są nieodpłatnie, aktywnymi metodami. Warunkiem zamówienia szkolenia jest wypełnienie i przesłanie do MCPU wypełnionego formularza, dostępnego pod opisem każdego z programów na stronie https://www.mcpu.krakow.pl/content/szkolenia.

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-09-05
Data aktualizacji: 2019-09-16
Powrót