Świadczenia rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Okres świadczeniowy 2016/2017

Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego trwał od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Był dłuższy niż rok, dzięki czemu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków, kiedy Program wszedł w życie.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można było składać od 01.04.2016 r. W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., ustalano prawo do świadczenia od kwietnia 2016 r. i przysługujące świadczenie wypłacano z wyrównaniem. W przypadku wniosków złożonych od 2 lipca 2016 r. do 30.09.2017 r., ustalano prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od urodzenia się dziecka.

 

Przy obliczaniu dochodu rodziny w okresie świadczeniowym 2016/17, rokiem bazowym był rok 2014. Wynikało to z faktu, iż rozpoczęcie okresu zasiłkowego (1 kwietnia 2016 r.) przypadało na czas, kiedy nie wszyscy zdążyli rozliczyć z Urzędem Skarbowym swoje dochody z 2015 roku, a wszyscy składali już deklaracje PIT za 2014 rok. Dlatego przy obliczaniu dochodów rodziny w okresie zasiłkowym 2016/17 brane były pod uwagę dochody z 2014 roku.

 

Kwestie, które rozpatrywane były inaczej niż w okresie świadczeniowym 2017/2018:

  • utrata zatrudnienia i następnie uzyskanie zatrudnienia u tego samego pracodawcy w okresie krótszym niż 3 miesiące traktowana była nie jako ciągłość, a jako utrata i uzyskanie dochodu
  • osoby samotnie wychowujące dziecko nie były zobligowane do dołączenia do wniosku dokumentu potwierdzającego przyznanie przez sąd alimentów na dziecko
  • osoby osiągające dochody rozliczane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym nie były zobowiązane do przedkładania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego – konieczne było oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu osiągniętego z tytułu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt lub karta podatkowa) na Załączniku nr 3 do wniosku
  • stypendia dla osób bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej nie były uwzględniane przy obliczaniu dochodu rodziny
  • przy obliczaniu dochodu rodziny nie uwzględniano kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzieci

 

Zmianie uległ formularz wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załączników do wniosku.

Materiały do pobrania

  • Na okres świadczeniowy 2016/2017

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 2

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 3

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 4

 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Jak wypełnić wniosek (filmik)

Okres świadczeniowy 2016/2017

https://www.youtube.com/watch?v=RnXHLpSO_vs

https://www.youtube.com/watch?v=tadcOpPUsUA

 

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Płaszewska
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2018-02-23
Data aktualizacji: 2019-06-13
Powrót