Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku;

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- osobie, która ukończyła 75 lat.

- zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.   

Niezbędne dokumenty:

- dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej (oryginał do wglądu),

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do lat 16) albo orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat),

- kopia dokumentu potwierdzającego wiek (w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat).

 

Forma płatności lub upoważnienie przekazywania świadczeń rodzinnych na konto osoby wskazanej przez wnioskodawcę

 

PROCEDURA SO-18 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Barbara Talik
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-05-23
Data aktualizacji: 2024-05-14
Powrót