Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym w wysokości 1 000,00 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Fot. www.krakow.pl

W sytuacji urodzenia podczas jednego porodu (lub w przypadku przysposobienia) więcej niż jednego dziecka, dodatek przysługuje na każde dziecko. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek ten wypłaca się uprawnionym osobom do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Niezbędne dokumenty:

1.   dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2.   zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Tagi: pomoc, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne