Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Świadczenie to przysługuje w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. 
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem  o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł  (tj. przysługuje w wysokości 273,00 zł na dziecko), czyli nie więcej niż  546,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Niezbędne dokumenty:

1.   dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2.   kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

3.   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

4.   odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców. 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Pasak
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-01
Data aktualizacji: 2019-07-10
Powrót