Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Świadczenie to przysługuje w wysokości 193,00 zł na dziecko. W przypadku samotnego wychowywania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny stopień niepełnosprawności, dodatek przysługuje w wysokości 273,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Fot. www.krakow.pl

Dodatek przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. Powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Niezbędne dokumenty:

1.   dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2.   kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

3.   odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

4.   odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców. 

Tagi: dzieci, rodzina

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne