Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Miesięczna wysokość dodatku na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 113,00 zł, a na dziecko dojeżdżające z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 69,00 zł.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
Fot. www.krakow.pl

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z:

- zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, przeznaczony jest dla uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także szkól artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki.

Niezbędne dokumenty:

1) dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6;

3) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 7;

4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne