Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Miesięczna wysokość dodatku na dziecko zamieszkujące w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 113,00 zł, a na dziecko dojeżdżające z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wynosi 69,00 zł.

Dodatek przysługuje na częściowe pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z:

- zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

 

Niezbędne dokumenty:

1) dokumenty wymagane przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny

2) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 6;

3) oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 7;

4) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Pasak
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-01
Data aktualizacji: 2019-07-10
Powrót