Start rozwiń menu
Infolinia rozwiń
Elektroniczna rezerwacja wizyt rozwiń
Zaświadczenie do programu Czyste Powietrze rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

wnioski do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.DOC

mini przewodnik

Linki do filmów prezentujące jak prawidłowo wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze oraz na drugie i kolejne dziecko:

 

https://www.youtube.com/watch?v=RnXHLpSO_vs

https://www.youtube.com/watch?v=tadcOpPUsUA

 

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.DOC

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 2DOC

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 3DOC

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 4DOC

 

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.DOC

 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2016-02-22
Data aktualizacji: 2017-03-10
Powrót