wnioski do pobrania 2017/2018

wnioski do pobrania 2017/2018
Fot. www.krakow.pl

Ulotka-mini przewodnik

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 2

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 3

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 4

Załącznik nr 2- oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)

Załącznik nr 3 – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Załącznik nr 4 – oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Linki do filmów prezentujące jak prawidłowo wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze oraz na drugie i kolejne dziecko:

https://www.youtube.com/watch?v=Oh1yPMlG49s

https://www.youtube.com/watch?v=HUWEITF_m5Y

Tagi: 500 plus, pomoc

Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne