Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych, który oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

 

 

 

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

ale tylko w przypadku, gdy w dniu składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Obsługa odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego w godz. od 7:40 do 15:00.

Przypominamy, iż nadal można umawiać terminy wizyt elektronicznie w dogodnej lokalizacji:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
parter w godzinach 7.40-15:00
elektroniczna rezerwacja wizyty
Informacja telefoniczna w sprawie złożenia i wypełnienia wniosku, wymaganych dokumentów: 12 616 5050, 12 616 5182
Informacja dla osób, które złożyły wniosek: 12 616 5114, 12 616 5289

2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
I piętro, pokój nr 111 w godzinach 7.40-15:00
elektroniczna rezerwacja wizyty
Informacja telefoniczna w sprawie złożenia i wypełnienia wniosku, wymaganych dokumentów: 12 616 8975, 12 616 8985
Informacja dla osób, które złożyły wniosek: 12 616 5114, 12 616 5289

Kartę Dużej Rodziny należy odebrać w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18, w godz. od 7:40 do 15:00.

Ponadto informujemy, że wnioski można składać elektronicznie oraz przesyłać listownie na adres:

Krakowskie Centrum Świadczeń
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 

Pełna treść procedury oraz druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wzór wypełnionego wniosku.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-01-18
Data aktualizacji: 2021-07-02
Powrót