Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Karta Dużej Rodziny

Co to jest Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Karta ułatwia rodzinom 3+ aktywne spędzanie czasu oraz obniża koszty codziennego życia. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne , ale również przedsiębiorcy prywatni . Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny’’.

 

 

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Rodzice:

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Dzieci:

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest, co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku, do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

Przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków
parter, pokój 01
elektroniczna rezerwacja wizyty

2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków
I piętro, pokój nr 111
elektroniczna rezerwacja wizyty


Kartę Dużej Rodziny należy odebrać w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18, w godz. od 7:40 do 15:30 po otrzymaniu wiadomości SMS.

Ponadto informujemy, że wnioski można składać elektronicznie oraz przesyłać listownie na adres:

Krakowskie Centrum Świadczeń
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

Karta usługi SO-27 oraz druki wniosków do pobrania znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wnioski do pobrania.

Wzór wypełnionego wniosku.

Informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu infolinii:

12 616 55 55

 

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
  • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
  • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
  • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg i zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej Rodziny. Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie.


Jak zgłosić swoją firmę do programu?

  • Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym,
  • Działasz na terenie całego kraju lub lokalnie - wypełnij formularz zgłoszeniowy KDR lub skontaktuj się bezpośrednio z negocjatorem Karty Dużej Rodziny, który uzgodni z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy , przeprowadzi wszystkie procedury i podpisze umowę w sprawie przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Kontakt dla firm/instytucji:

Iwona Nowak-Olszówka negocjator ds. partnerów strategicznych i lokalnych Karty Dużej Rodziny
tel.: 732 988 453
e-mail: iwona.olszowka@3plus.pl

kdr_edeklaracja

Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada
kdr_związek3+

 

Dołącz do Karty Dużej Rodziny już dziś!

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Koziarz
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2019-01-18
Data aktualizacji: 2024-04-19
Powrót