Świadczenia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Informacja dla osób ubiegających się o przyznawanie świadczeń rodzinnych

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy,  w którym otrzymują świadczenia rodzinne chyba, że przypisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej członka rodziny osoba pobierająca świadczenia rodzinne zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organ wypłacający świadczenia rodzinne.

Rodzaje świadczeń rodzinnych

1) Zasiłek rodzinny – ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych utrzymaniem dziecka.

    Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka,

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

 • samotnego wychowywania dziecka,

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

 • rozpoczęcia roku szkolnego,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.                                                                    

2) Świadczenia opiekuńcze:

 • Zasiłek pielęgnacyjny

 • Świadczenie pielęgnacyjne
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. 
 • Dodatek opiekuńczy

3) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4) Zapomoga wypłacana przez gminy z tytułu urodzenia się dziecka.

Przysługujące świadczenie rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami, zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie), świadczenie „Za życiem”  będą wypłacane w następującej formie:

 • przelewem na konto bankowe własne lub wskazanej osoby (tę formę odbioru świadczenia rekomendujemy)
 • gotówka w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie (nie ma konieczności posiadania konta bankowego w tym banku) – lista placówek:

Lp.

Adres placówki (oddziału)

1

Oddział 1

31-503

Kraków

ul. Lubicz 17

2

Oddział 2

31-858

Kraków

os. Kościuszkowskie 1

3

Oddział 3

31-620

Kraków

os. Bohaterów Września 2 A

4

Oddział 4

31-416

Kraków

ul. Dobrego Pasterza 67

5

Oddział 5

30-079

Kraków

Al. Kijowska 48

6

Oddział 6

31-934

Kraków

os. Centrum E 13

7

Oddział 7

31-008

Kraków

Rynek Główny 21

8

Oddział 8

30-518

Kraków

Rynek Podgórski 12

9

Oddział 9

31-930

Kraków

os. Centrum C blok 6

10

Oddział 10

30-835

Kraków

ul. Teligi 24

11

Oddział 11

31-277

Kraków

ul. Opolska 37

12

Oddział 12

30-611

Kraków

ul. Beskidzka 30

13

Oddział 13

31-548

Kraków

Al. Pokoju 5

14

Oddział 15

30-106

Kraków

ul. Bolesława Komorowskiego 1-3

15

Oddział 16

30-059

Kraków

ul. Łużycka 42

16

Oddział 17

30-363

Kraków

ul. Kobierzyńska 63

17

Oddział 18

31-465

Kraków

ul. Bajana 8

18

Oddział 19

30-611

Kraków

ul. Stanisława Stojałowskiego 6

19

Oddział 20

31-261

Kraków

ul. Rusznikarska 14

20

Oddział 21

31-060

Kraków

Pl. Wolnica 12 A

21

Oddział 22

31-154

Kraków

ul. Pawia 24

22

Oddział 24

31-044

Kraków

ul. Grodzka 48

23

Oddział 25

31-072

Kraków

ul. Wielopole 17

24

Oddział 26

31-216

Kraków

ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 2

25

Oddział 27

31-068

Kraków

ul. Stradomska 19

26

Oddział 29

30-149

Kraków

ul. Balicka 14 B

27

Oddział 30

31-146

Kraków

ul. Długa 80

28

Oddział 31

30-337

Kraków

ul. Monte Cassino 6

29

Oddział 32

30-504

Kraków

ul. Kalwaryjska 14

30

Oddział 33

31-146

Kraków

ul. Długa 12

31

Oddział 36

31-844

Kraków

os. Kazimierzowskie 35 B

32

Oddział 37

30-081

Kraków

ul. Królewska 51

33

Oddział 38

31-110

Kraków

ul. Józefa Piłsudskiego 19

34

Oddział 39

31-128

Kraków

ul. Karmelicka 70

35

Oddział 40

31-068

Kraków

ul. Stradomska 27

36

Oddział 41

31-416

Kraków

ul. Dobrego Pasterza 118

pokaż metkę
Osoba publikująca: Barbara Talik
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
Data publikacji: 2011-06-29
Data aktualizacji: 2024-01-19
Powrót