Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek przysługuje niezależnie od dochodów rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny
Fot. Sprawy Społeczne

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

- osobie, która ukończyła 75 lat.

- zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.   

Niezbędne dokumenty:

- kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do lat 16) albo orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat),

- kopia dokumentu potwierdzającego wiek (w przypadku osoby, która ukończyła 75 lat).

 

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Forma płatności lub upoważnienie przekazywania świadczeń rodzinnych na konto osoby wskazanej przez wnioskodawcę

 

PROCEDURA SO-18 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne