Zakres działania Wydziału Spraw Społecznych

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych należą sprawy pomocy społecznej,
świadczeń o charakterze socjalnym, profilaktyki uzależnień oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Wydział ścisle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie pozyskiwania niezbednych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.

Zakres działania Wydziału Spraw Społecznych
Fot. Sprawy Społeczne

 

Zarzadzenie Nr 624/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych.

 
Pokaż metkę
Osoba publikująca: GRZEGORZ KOT
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne