DYREKCJA

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Żądło Jan
dyrektor wydziału10112 616 5023
Czarny Tadeusz
zastępca dyrektora wydziału11012 616 5023
Kiszka Henryka
zastępca dyrektora wydziału10112 616 5023