Imię i nazwisko
Pokój
212
Telefon
12 616 5072
Fax
12 616 5071
Zakres obowiązków
  • Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Referatu w zakresie wydawania decyzji dotyczących egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności dłużnika alimentacyjnego.

  • Sporządzanie projektów decyzji dotyczących odroczenia terminu, rozłożenia na raty, umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należności dłużnika alimentacyjnego.

  • Nadzór nad terminowością wydawania decyzji.

  • Kontrola projektów decyzji pod względem formalnym i merytorycznym.

  • Nadzór nad wystawianiem upomnień w zakresie nienależnie pobranych świadczeń oraz należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

  • Nadzór nad wydawaniem tytułów wykonawczych i ich przesyłaniem do realizacji przez Urząd Skarbowy.

  • Przygotowywane i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności referatu

  • Podpisywanie wydawanych w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Data aktualizacji: 2011-07-01 Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA PIERZCHAŁA
Podmiot publikujący: Portal Sprawy Społeczne
<< Wstecz