Imię i nazwisko
Pokój
309A
Telefon
12 616 5080
Zakres obowiązków
  • koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Referatu w zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • weryfikacja decyzji pod względem formalnym i merytorycznym,
  • wprowadzanie wniosków do podsystemu informatycznego oraz sporządzanie na ich podstawie projektów decyzji,
  • nadzór nad terminowością realizacji wniosków,
  • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
  • nadzór nad bieżącą aktualizacją wpisu dłużników alimentacyjnych do Krajowego Rejestru Długów,
  • przygotowywane i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności referatu,
  • podpisywanie wydawanych w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Data aktualizacji: 2017-03-17 Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz