Imię i nazwisko
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA

Referat Organizacyjno-Finansowy

Pokój
210
Telefon
12 616 5056
Zakres obowiązków

1.Obsługa finansowa zadań bieżących Wydziału.
2.Prowadzenie wydziałowych rejestrów: skarg, wniosków, petycji mieszkańców oraz interpelacji, wniosków i postulatów posłów, radnych,  senatorów.
3.Pomoc w opracowywaniu okresowych sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału.
4.Projekty odpowiedzi  na pisma wymagające zbiorczej odpowiedzi z kilku komórek organizacyjnych Wydziału.
5.W ramach zastępstw udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w Wydziale oraz w  UMK, zgodnie z kpa oraz obowiązującymi procedurami UMK, ewentualnie wskazanie instytucji właściwej  dla załatwienia sprawy lub  wskazanie właściwych stron  BIP Miasta Krakowa,  MPI Magiczny Kraków, w tym portalu Sprawy Społeczne.

 

Data aktualizacji: 2015-09-22 Pokaż metkę
Osoba publikująca: DOMINIKA SARNECKA
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz