Imię i nazwisko
Pokój
315
Telefon
12 616 5092
Fax
12 616 5071
Zakres obowiązków

Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Referatu w zakresie wydawania decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych.

Kontrola projektów decyzji pod względem formalnym i merytorycznym.

Nadzór nad terminowością realizacji wniosków.

Przygotowywane i opracowywanie materiałów statystycznych i analitycznych z zakresu działalności referatu.

Podpisywanie wydawanych w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa decyzji  administracyjnych, postanowień i zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych.

Data aktualizacji: 2017-03-24 Pokaż metkę
Osoba publikująca: BOŻENA MARCINIAK
Podmiot publikujący: Sprawy Społeczne
<< Wstecz